نيروي هوايي روسيه

اين نيرو، دومين يا سومين نيروي هوايي بزرگ در جهان است.رده دومي و سومي آن به اين بستگي دارد كه در سنجش با نيروي هوايي ارتش آزادي بخش خلق (نيروي هوايي چين)، شمار هواگرد ها مبناي مقايسه قرار گيرد يا شمار افراد.

نيروي هوايي روسيه هم اينك تحت فرماندهي ‍‍‍‍ژنرال الكساندر زلين قرار دارد.در عين حال نيروي دريايي روسيه نيز بخش هوايي جداگانه خود را دارد كه «هوانوردي دريايي روسيه» ناميده مي شود. اين بخش در زمان شوروي AV-MF ناميده مي شد. پس از فرو پاشي اتحادي شوروي و تقسيم آن به پانزده جمهوري مستقل در دسامبر 1991، تجهيزات و پرسنل نيروي هوايي شوروي (نيروي هوايي سرخ) ميان جمهوري هاي تازه تقسيم شد. از اين ميان، 40 درصد تجهيزات و 65 درصد پرسنل نيروي هوايي شوروي به روسيه تعلق گرفت.ادامه مطلب
نوشته شده توسط مصطفي نظري در پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390 ساعت 2:42 | لینک ثابت |